Nữ diễn viên truyền hình Christian Serratos

Posted by

Christian Serratos
Nơi sống/ làm việc: Pasadena
Ngày tháng năm sinh: 21-9-1990 (33 tuổi)
Dân số Mỹ 1990: 249,438,712
XH chung: #2878

Christian Serratos

Nơi sống/ làm việc: Pasadena

Ngày tháng năm sinh: 21-9-1990 (33 tuổi)

Dân số Mỹ 1990: 249,438,712

XH chung: #2878

Facebook: instagram.com/kishserratos/?hl=vi

Email: Đang cập nhật

Số điện thoại: Đang cập nhật

Tiểu sử Nữ diễn viên truyền hình Christian Serratos

Các mối quan hệ thân thiết

Chiều cao cân nặng Nữ diễn viên truyền hình Christian Serratos

Tóm tắt lý lịch Christian Serratos

Một số hình ảnh về Christian Serratos

Nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng nhất

Cung hoàng đạo Xử Nữ nổi tiếng

Con giáp tuổi Ngọ

Sinh năm 1990

Sinh tháng 9

Sinh ngày 21

Sinh ở Pasadena

Các sự kiện năm 1990 và ngày 21-9

Các Nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng khác

Người nổi tiếng sinh ở Pasadena

Ghi chú về Nữ diễn viên truyền hình Christian Serratos

Ngày sinh: 21
91990

Nơi sinh: Pasadena

Tuổi: 33

Con giáp: Canh Ngọ

Cung hoàng đạo: Xử Nữ

Christian Serratos
Nơi sống/ làm việc: Pasadena
Ngày tháng năm sinh: 21-9-1990 (33 tuổi)
Dân số Mỹ 1990: 249,438,712
XH chung: #2878