Nghệ sĩ tuồng Năm Đồ

Posted by

Năm Đồ
Nơi sống/ làm việc: Hồ Chí Minh
Ngày tháng năm sinh: 16-1-1916
XH chung: #86513
Email: Đang cập nhật
Số điện thoại:

Năm Đồ

Nơi sống/ làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày tháng năm sinh: 16-1-1916

XH chung: #86513

Email: Đang cập nhật

Số điện thoại: Đang cập nhật

Tiểu sử Nghệ sĩ tuồng Năm Đồ

Các mối quan hệ thân thiết

Chiều cao cân nặng Nghệ sĩ tuồng Năm Đồ

Tóm tắt lý lịch Năm Đồ

Các sự kiện năm 1916 và ngày 16-1

Các Nghệ sĩ tuồng nổi tiếng khác

Người nổi tiếng sinh ở Tây Ninh

Ghi chú về Nghệ sĩ tuồng Năm Đồ

Ngày sinh: 16
11916

Nơi sinh: Tây Ninh

Tuổi: 76 (mất: 24/1992)

Con giáp: Ất Mão

Cung hoàng đạo: Ma Kết

Năm Đồ
Nơi sống/ làm việc: Hồ Chí Minh
Ngày tháng năm sinh: 16-1-1916
XH chung: #86513
Email: Đang cập nhật
Số điện thoại: