Nghệ sĩ trống Jen Ledger

Posted by

Jen Ledger
Nơi sống/ làm việc: Coventry
Ngày tháng năm sinh: 8-12-1989 (34 tuổi)
Dân số thế giới 1989: 5.190 tỷ
XH chung: #11615

Jen Ledger

Nơi sống/ làm việc: Coventry

Ngày tháng năm sinh: 8-12-1989 (34 tuổi)

Dân số thế giới 1989: 5.190 tỷ

XH chung: #11615

Email: Đang cập nhật

Số điện thoại: Đang cập nhật

Tiểu sử Nghệ sĩ trống Jen Ledger

Thời trẻ/ khi chưa nổi tiếng

Cuộc sống gia đình

Các mối quan hệ thân thiết

Chiều cao cân nặng Nghệ sĩ trống Jen Ledger

Tóm tắt lý lịch Jen Ledger

Các sự kiện năm 1989 và ngày 8-12

Các Nghệ sĩ trống nổi tiếng khác

Người nổi tiếng sinh ở Coventry

Ghi chú về Nghệ sĩ trống Jen Ledger

Ngày sinh: 8
121989

Nơi sinh: Coventry

Tuổi: 34

Con giáp: Kỷ Tỵ

Cung hoàng đạo: Nhân Mã

Jen Ledger
Nơi sống/ làm việc: Coventry
Ngày tháng năm sinh: 8-12-1989 (34 tuổi)
Dân số thế giới 1989: 5.190 tỷ
XH chung: #11615