Người nổi tiếng

freddie-highmore

Thông tin nhanh
Freddie Highmore
Freddie Highmore là ai?
Freddie Highmore là một diễn viên từ năm 7 tuổi. Trong khi anh được biết đến nhiều nhất với vai chính trong hai bộ phim truyền hình Mỹ liên tiếp – Bates Motel on A

Thông tin nhanh

Freddie Highmore

Freddie Highmore là ai?

Freddie Highmore là một diễn viên từ năm 7 tuổi. Trong khi anh được biết đến nhiều nhất với vai chính trong hai bộ phim truyền hình Mỹ liên tiếp – Bates Motel on A

Chúng tôi cố gắng cho sự chính xác và công bằng. Nếu bạn thấy điều gì đó không ổn, hãy liên hệ với chúng tôi!

Thông tin trích dẫn

Tiểu sử Freddie Highmore

Adam Buckman

Trang web Tieusu.com.vn

/diễn viên/freddie-highmore

Một

Thông tin nhanh
Freddie Highmore
Freddie Highmore là ai?
Freddie Highmore là một diễn viên từ năm 7 tuổi. Trong khi anh được biết đến nhiều nhất với vai chính trong hai bộ phim truyền hình Mỹ liên tiếp – Bates Motel on A