Diễn viên nam Ray Santiago

Posted by

Ray Santiago
Nơi sống/ làm việc: New York City
Ngày tháng năm sinh: 9-6-1984 (39 tuổi)
Dân số Mỹ 1984: 235,824,902
XH chung: #65065

Ray Santiago

Nơi sống/ làm việc: New York City

Ngày tháng năm sinh: 9-6-1984 (39 tuổi)

Dân số Mỹ 1984: 235,824,902

XH chung: #65065

Email: Đang cập nhật

Số điện thoại: Đang cập nhật

Tiểu sử Diễn viên nam Ray Santiago

Thời trẻ/ khi chưa nổi tiếng

Cuộc sống gia đình

Các mối quan hệ thân thiết

Chiều cao cân nặng Diễn viên nam Ray Santiago

Tóm tắt lý lịch Ray Santiago

Một số hình ảnh về Ray Santiago

Diễn viên nam nổi tiếng nhất

Cung hoàng đạo Song Tử nổi tiếng

Con giáp tuổi Tý

Sinh năm 1984

Sinh tháng 6

Sinh ngày 9

Sinh ở New York City

Các sự kiện năm 1984 và ngày 9-6

Các Diễn viên nam nổi tiếng khác

Người nổi tiếng sinh ở New York City

Ghi chú về Diễn viên nam Ray Santiago

Ngày sinh: 9
61984

Nơi sinh: New York City

Tuổi: 39

Con giáp: Giáp Tý

Cung hoàng đạo: Song Tử

Ray Santiago
Nơi sống/ làm việc: New York City
Ngày tháng năm sinh: 9-6-1984 (39 tuổi)
Dân số Mỹ 1984: 235,824,902
XH chung: #65065