Diễn viên nam Daryl Sabara

Posted by

Daryl Sabara
Nơi sống/ làm việc: Torrance
Ngày tháng năm sinh: 14-6-1992 (31 tuổi)
Dân số Mỹ 1992: 254,994,517
XH chung: #11718

Daryl Sabara

Nơi sống/ làm việc: Torrance

Ngày tháng năm sinh: 14-6-1992 (31 tuổi)

Dân số Mỹ 1992: 254,994,517

XH chung: #11718

Email: Đang cập nhật

Số điện thoại: Đang cập nhật

Tiểu sử Diễn viên nam Daryl Sabara

Thời trẻ/ khi chưa nổi tiếng

Cuộc sống gia đình

Các mối quan hệ thân thiết

Chiều cao cân nặng Diễn viên nam Daryl Sabara

Tóm tắt lý lịch Daryl Sabara

Một số hình ảnh về Daryl Sabara

Diễn viên nam nổi tiếng nhất

Cung hoàng đạo Song Tử nổi tiếng

Con giáp tuổi Thân

Sinh năm 1992

Sinh tháng 6

Sinh ngày 14

Sinh ở Torrance

Các sự kiện năm 1992 và ngày 14-6

Các Diễn viên nam nổi tiếng khác

Người nổi tiếng sinh ở Torrance

Ghi chú về Diễn viên nam Daryl Sabara

Ngày sinh: 14
61992

Nơi sinh: Torrance

Tuổi: 31

Con giáp: Nhâm Thân

Cung hoàng đạo: Song Tử

Daryl Sabara
Nơi sống/ làm việc: Torrance
Ngày tháng năm sinh: 14-6-1992 (31 tuổi)
Dân số Mỹ 1992: 254,994,517
XH chung: #11718