Diễn giả Lê Thẩm Dương

Posted by

Lê Thẩm Dương
Nơi sống/ làm việc: Hồ Chí Minh
Ngày tháng năm sinh: 14-1-1955 (68 tuổi)
XH chung: #477
Facebook:

Lê Thẩm Dương

Nơi sống/ làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày tháng năm sinh: 14-1-1955 (68 tuổi)

XH chung: #477

Facebook: facebook.com/lethamduong.edu.vn/

Email: Đang cập nhật

Số điện thoại: Đang cập nhật

Tiểu sử Diễn giả Lê Thẩm Dương

Thời trẻ/ khi chưa nổi tiếng

Các mối quan hệ thân thiết

Chiều cao cân nặng Diễn giả Lê Thẩm Dương

Tóm tắt lý lịch Lê Thẩm Dương

Một số hình ảnh về Lê Thẩm Dương

Diễn giả nổi tiếng nhất

Cung hoàng đạo Ma Kết nổi tiếng

Con giáp tuổi Ngọ

Sinh năm 1955

Sinh tháng 1

Sinh ngày 14

Sinh ở Hồ Chí Minh

Các sự kiện năm 1955 và ngày 14-1

Các Diễn giả nổi tiếng khác

Người nổi tiếng sinh ở Hồ Chí Minh

Ghi chú về Diễn giả Lê Thẩm Dương

Ngày sinh: 14
11955

Nơi sinh: Hồ Chí Minh

Tuổi: 68

Con giáp: Giáp Ngọ

Cung hoàng đạo: Ma Kết

Lê Thẩm Dương
Nơi sống/ làm việc: Hồ Chí Minh
Ngày tháng năm sinh: 14-1-1955 (68 tuổi)
XH chung: #477
Facebook: