Bình luận viên thể thao Steve Phillips

Posted by

Steve Phillips
Nơi sống/ làm việc: Connecticut
Ngày tháng năm sinh: 18-5-1963 (60 tuổi)
Dân số Mỹ 1963: 189,241,798
XH chung: #67952

Steve Phillips

Nơi sống/ làm việc: Connecticut

Ngày tháng năm sinh: 18-5-1963 (60 tuổi)

Dân số Mỹ 1963: 189,241,798

XH chung: #67952

Email: Đang cập nhật

Số điện thoại: Đang cập nhật

Tiểu sử Bình luận viên thể thao Steve Phillips

Thời trẻ/ khi chưa nổi tiếng

Cuộc sống gia đình

Các mối quan hệ thân thiết

Chiều cao cân nặng Bình luận viên thể thao Steve Phillips

Tóm tắt lý lịch Steve Phillips

Các sự kiện năm 1963 và ngày 18-5

Các Bình luận viên thể thao nổi tiếng khác

Người nổi tiếng sinh sinh ngày 18-5-1963

Ghi chú về Bình luận viên thể thao Steve Phillips

Ngày sinh: 18
51963

Nơi sinh: Bang Connecticut, Mỹ

Tuổi: 60

Con giáp: Quý Mão

Cung hoàng đạo: Kim Ngưu

Steve Phillips
Nơi sống/ làm việc: Connecticut
Ngày tháng năm sinh: 18-5-1963 (60 tuổi)
Dân số Mỹ 1963: 189,241,798
XH chung: #67952