Bác sĩ Ben Carson

Posted by

Ben Carson
Nơi sống/ làm việc: West Palm Beach
Ngày tháng năm sinh: 18-9-1951 (72 tuổi)
Dân số Mỹ 1951: 154,877,889
XH chung: #7508

Ben Carson

Nơi sống/ làm việc: West Palm Beach

Ngày tháng năm sinh: 18-9-1951 (72 tuổi)

Dân số Mỹ 1951: 154,877,889

XH chung: #7508

Email: Đang cập nhật

Số điện thoại: Đang cập nhật

Tiểu sử Bác sĩ Ben Carson

Thời trẻ/ khi chưa nổi tiếng

Cuộc sống gia đình

Các mối quan hệ thân thiết

Chiều cao cân nặng Bác sĩ Ben Carson

Tóm tắt lý lịch Ben Carson

Một số hình ảnh về Ben Carson

Bác sĩ nổi tiếng nhất

Cung hoàng đạo Xử Nữ nổi tiếng

Con giáp tuổi Mão

Sinh năm 1951

Sinh tháng 9

Sinh ngày 18

Sinh ở Detroit

Các sự kiện năm 1951 và ngày 18-9

Các Bác sĩ nổi tiếng khác

Người nổi tiếng sinh ở Detroit

Ghi chú về Bác sĩ Ben Carson

Ngày sinh: 18
91951

Nơi sinh: Detroit

Tuổi: 72

Con giáp: Tân Mão

Cung hoàng đạo: Xử Nữ

Ben Carson
Nơi sống/ làm việc: West Palm Beach
Ngày tháng năm sinh: 18-9-1951 (72 tuổi)
Dân số Mỹ 1951: 154,877,889
XH chung: #7508